bilde av Selvregulerende varmekabel

Selvregulerende varmekabel

Selvregulerende varmekabel beatår av to paralelle så kallte "bus wires" innkapslrt i en halvleder selv regulerende masse. Dette betyr at kabelen automatisk styrer seg selv basert på omgivelse temperaturen. Når temperaturen øker minsker efekten, og når temperaturen synker øker effekten

Les mer >>>

Selvregulerende varmekabel for drikkevann >>>

Ingeniørfirma Nils Bjørdal AS Engelsrud terasse 62,  1385 Asker  tlf: +47 90 96 21 23  E-post: nils@bjoerdal.no

Utviklet av Netpower